قطع های استاندارد کتاب
قطع های استاندارد چاپ کتاب
   

قطع های استاندارد کتاب:

(قطع کتاب های فارسی در ایران)

نام قطع

کتاب

ابعاد به

سانتیمتر

ابعاد حدودی

استاندارد

تعداد صفحه

در یک طرف کاغذ

کاغذ پیشنهادی

برای شیت بندی

رحلی بزرگ
33 × 23

B4

50x70
رحلی 28 × 21

A4 460x45
وزیری23 × 16.5

B550x70
رقعی 21 × 14

A560x45
ربعی16.5 × 12

B616 50x70
خشتی بزرگ 22 × 22

--- 50x70
خشتی کوچک19 × 19

--- 60x45
پالتویی بزرگ 22 × 11.5

--- 12 50x70
پالتویی کوچک19 × 10

---12 60x45
جیبی 16 × 8

---24 50x70