زینک (PLATE)

 زینک ورقی فلزی، پلاستیکی  با ابعاد مشخص است که در لیتوگرافی طرح مورد نظر برای چاپ را روی آن کپی می کنند و در چاپ افست از آن استفاده می شود. زینک نام مصطلحی در صنعت چاپ در ایران برای معادل Printing Plate يا به طور خلاصه Plate از زبان انگلیسی است. در انگلیسی زینک (به انگلیسی:Zinc) به معنای فلز «روی» است.

رایجترین ابعاد زینک در ایران :

1- 510*410 میلیمتر با ضخامت  0.15میلیمتر  ( اصطلاحا"  GTO  )  مخصوص ماشین چاپ های یک ورقی GTO

2- 525*425 میلیمتر با ضخامت  0.15میلیمتر  ( اصطلاحا"  PM  )  مخصوص چاپ های یک ورقی   speedmaster یا printmaster

3- 724*615 میلیمتر با ضخامت  0.30میلیمتر  ( اصطلاحا"  SORM  )  مخصوص ماشین چاپ های دو ورقی SORM

4- 745*605 میلیمتر با ضخامت  0.30میلیمتر  ( اصطلاحا"  SM  )  مخصوص چاپ های دو ورقی   speedmaster یا printmaster

5- 1030*820میلیمتر با ضخامت  0.30میلیمتر  ( اصطلاحا"  8UP  )  مخصوص ماشین چاپ های چهار ونیم ورقی