خدمات و تجهیزات

لیتوگرافی زمان اصفهان

  دو دستگاه Trendsetter 800 II

پلیت ستر حرارتی CREO TRENDSETTER 800 II که قابلیت خروجی مستقیم زینک از ابعاد GTO تا چهارونیم ورق را دارد.

و قادر به شیوه ترام گذاری Staccato FM Screening میباشد.

پروسسور ظهور زینکplate processor glunz jensen

پروسسور ظهور زینک glunz jensen ساخت کشور دانمارک میباشد

که معتبرترین شرکت سازنده پروسسور میباشد.


پروسسور ظهور زینکplate processor Kodak Mercury

پرسسور ظهور زینک Kodak ساخت کشورآلمان میباشد.

زینک سوز برقی حرفه ای PLATE BAKER

این دستگاه مجهز به صمغ زن او میز سرد کن اتوماتیک است از دیگر مزایای این دستگاه

عدم ایجاد موج و خش خوردگی درسطح زینک میباشد.دستگاه پس از راه اندازی اولیه هر

عدد زینک را در مدت دو دقیقه میسوزاند و آن را برای چاپ تیراژهای چند صدهزارتایی

آماده میکند.

نرم افزار فرمبندی اتوماتیک Signastation   Signastation

این نرم افزار در زمانی کوتاه کتاب و مجلات را برحسب تا های  مختلف

فرمبندی نموده و آماده خروجی مینماید توسط این نرم افزار کتاب پانصد 

صفحه ای کمتر از پانزده دقیقه فرمبندی و آماده خروجی زینک میشود.