مطالب و قوانین

مطالب و قوانین ارسال فایل

1- جهت ثبت سفارش نام کاربری همان آدرس ایمیل ثبت شده بصورت کامل میباشد .( مثال :zaman.ctp@gmail.com )

2- از خروجی فایلهایی که محتوای غیراخلاقی داشته باشد جدا معذوریم .

3- سفارشاتی که ساخت کشوری به جز ایران و زبانی به جز فارسی باشد باید از مراجع ذیضلاح مجوز چاپ داشته باشند.

4- لیتوگرافی بدون هیچ گونه تغییری در اندازه و رنگ فایل اقدام به خروجی فایل مینماید لذا هنگام سفارش نهایت دقت را به عمل آورید.

5- هنگام ثبت سفارش LPI مناسب را انتخاب فرمایید

 کاغذ یا مقوای گلاسه برچسب و پشت طوسی  LPI=175    -   کاغذ تحریر یا کرافت  LPI=150    -   کاغذ کاهی  LPI=133